Fátódù

Sísọ sítaÌtumọọ Fátódù

(The child of) Ifá is as prominent as the odù.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-tó-odùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination (or a child of that system)
tó - suffice for
odù - the Ifá corpus


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo