Láwóore

Sísọ sítaÌtumọọ Láwóore

A short form of Ọláwóore: Wealth seeks goodness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-wá-ooreÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
wá - seek, look for, search for
oore - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọláwóore.Ẹ tún wo