Mọladé

Sísọ sítaÌtumọọ Mọladé

The child is crown.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(ọ)mọ-ni-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
ni - is
adé - crown


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo