Motóní

Sísọ sítaÌtumọọ Motóní

I'm (big) enough to have.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-tó-níÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
tó - suffice for, enough for
ní - have, own


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKO
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo