Olówúrọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Olówúrọ̀

Owner of mornings.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oní-òwúrọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oní - the owner of
òwúrọ̀ - morning


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo