Olúwáfìfẹ́hànmí

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwáfìfẹ́hànmí

Lord showed me love.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fi-ìfẹ́-hàn-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
fi - use
ìfẹ́ - love
hàn - show
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúfìfẹ́hànmíẸ tún wo