Olúwafimídáràire

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwafimídáràire

God used me to make a wonderful miracle.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fi-mí-dá-àrà-ireÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
fi - use
mí - me
dá - create
àrà - wonder
ire - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dárà, Fimídárà, Olúdárà, Olúfidárà, OlúwadáràẸ tún wo