Olúwájọbí

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwájọbí

This baby is mine/ours and God's.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-jọ-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - God
jọ-bí - to birth together
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo