Olúwalaní

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwalaní

The lord is what we have.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: OlúwalanníÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-ni-a-níÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord
ni - is
a - we
ní - have


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo