Oyèfẹ̀sọ̀bí

Sísọ sítaÌtumọọ Oyèfẹ̀sọ̀bí

One born by chieftaincy, with calmness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oyè-fi-ẹ̀sọ̀-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oyè - honour, title, chieftaincy
fi - use
ẹ̀sọ̀ - calmness
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fẹ̀sọ̀, Fẹ̀sọ̀bí, Oyèfẹ̀sọ̀Ẹ tún wo