Ṣhàdáre

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣhàdáre

The Òrìṣà gave blessings.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

òòṣà-dáreÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

òòṣà - Òrìṣa
dáre - give blessings, forgive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ṢàdáreẸ tún wo